VINAŘSKÁ OBLAST MORAVA
titulka

Historie Březí, réva vinná a víno... Vinařství Kern

Obec Březí, dříve Prátlsbrun, od osobního jména Bratilo + brunn, německy Bratelsbrunn, nynější název používá od roku 1949, západně od Mikulova je poprvé jmenována v roce 1249 a náležela dolnokounickému klášteru. Starý Bratelsbrunn byl však zpustošen válkami a téměř srovnán se zemí. Vyhlášení majitele hraběte Františka z Thurn -Valsasina z r.1576 k osídlení je nejstarší listinou v novodobé historii obce, je to rodný list Bratelsbrunnu – Březí a jeho nabídku využili především rakouští kolonisté. Již v roce 1585 stála tu nová obec, která dostala 21. srpna téhož roku právo obecní pečeti: /v zeleném čtverci červené pole, v němž v bílé barvě studna, do ní ponořena pečeně/ a současně výsadu pro svou vinařskou horu „Suchentrunk“ zvolit ze svého středu dva perkmistry, kteří měli vykonávat horenské právo a s viniční úrodou nakládat ku prospěchu obce, toto privilegium stvrzeno v r. 1678 a znovu 11.srpna 1753, přesto se dostala obec do sporu s Dolními Dunajovicemi o horu „Suchentrunk“. Březí značně utrpělo koncem třicetileté války, jeho stav se však rychle zkonsolidoval a dle tereziánského katastru zde bylo již 246 měřic vinohradů. Další největší pohromou pro moravské vinice byl révokaz, který zlikvidoval kolem r. 1900 i vinohrady v Březí.

První a druhá světová válka zastavily příznivý rozvoj vinic, k rekonstrukci dochází až v šedesátých letech 20. století, dochází k mechanizaci v obhospodařování , zavádí se střední a vysoké vedení, ale také preferování vysokých sklizní v socialistické velkovýrobě, což vůbec neprospělo v té době kvalitě. To potkalo i vinice v Březí, kde jsou vyjímečně příhodná stanoviště pro Ryzlink vlašský a bílé odrůdy. V té době bylo v obci kolem 60 ha vinic, v současné době je registrováno kolem 105 ha.

Naše rodinné vinařství KERN navazuje na zdejší vinohradnickou a vinařskou tradici a také na tradici předků, kteří přišli do Březí v šedesátých letech minulého století z velkopavlovické podoblasti. Již dědeček Davida Kerna Josef byl známý z místních výstav, v původním sklepě po dědečkovi pak vzniklo dnešní střední vinařství.

Rodinnou firmu řídí společně Petr a David Kernovi, otec a syn. Hlavně zásluhou Petra dnes stojí na místě starého sklepa zcela nové sklepní hospodářství. Syn David odjel po střední škole na zkušenou do vinařství v Baden – Würtenberg a nyní se již věnuje práci v rodinné firmě naplno.

Málem bychom vám zapomněli představit našeho nejmladšího „vinaře“, tříletého Davídka. Hned máme krásnější ráno, když se širokým úsměvem přijde za taťkou a dědečkem do „práce“ do sklepa. A co teprve, když ho doprovází „Rex“- (to je náš vinohradnický pes) a jeho psík „Rony“, tak je hned veselo!

A jak to bude dál?
Věříme, že jablko nepadá daleko od stromu a dobré hrozny rostou jen na ušlechtilé révě vinné!