VINAŘSKÁ OBLAST MORAVA
titulka

Jak to bylo dříve i ve starém sklepě

Dědeček Josef KERN /*1927 +2007, rodák z Nosislavi/ se svou manželkou Annou /rodačkou z Velkých Němčic/ se přistěhovali do obce Březí v šedesátých letech minulého století a založili tak tradici rodu v této obci. Navázali na tradici předků ze současné vinařské velkopavlovické podoblasti, kde zvláště městečko Nosislav má bohatou a slavnou vinařskou historii. Vinohradničili v malém tehdy záhumenkovém hospodářství. I při těžké práci v zemědělství nezanedbali výchovu svých dětí, což se projevuje v soudržné toleranci“březáků“! Babička Kernová s pýchou jí vlastní příležitostně připomíná:“Kolik nás už vlastně je?„

Ale víno vyráběl dědeček Josef sám ve starém sklepě, kteří Kernovi mohli zakoupit k přidělenému rodinnému domku v Březí. Děda byl správný „frajer“, měl rád vše, co se točilo kolem vína, společnost nikdy neodmítl. Jako vinař byl známý z místních výstav, byl také dříč a zajímala ho jak politika, tak i malé drobnosti z historie týkající se především pracovního nářadí a nástrojů vinařů a zemědělců. Někteří z nás mají ještě v paměti jeho „museum nářadí“ ve starém sklepě.

Nějaké drobnosti se podařilo uchovat, hlavně máme schovanou malbu a nápis ze starého sklepa, znázorňuje bujaré sklepní veselí a je zde nápis“V čem to jenom vězí, že nejlepší je v Březí!“. Proto mějme v úctě někdy i tvrdou vinařskou práci a přibližujme její krásu i lidem z jiných krajů, važme si našich předků!